اکسترکت زعفران طلایی

اکسترکت (عصاره) زعفران فرآورده ای است که با فناوری جدید از استخراج کامل فاکتور های موثر دارویی زعفران شامل کروسین ( عامل رنگ زعفران ) ، پیکروکروسین ( عامل طعم زعفران ) ، سافرانال ( عامل عطر زعفران ) از سر گل زعفران قاینات بدست می آید .

اکسترکت زعفران برای اولین بار توسط شرکت تروند زعفران تولید شده است . 

File banner 1
پر فروش ترین محصولات